fredag 20 november 2009

DAGENS KLOTTER 14 - Schizofreni m fl sjukdomar från allergier

Äntligen!!! Efter alla dessa års kämpande med min tro att övertyga vissa människor om att psykiska sjukdomar i själva verket i grunden kommer ifrån olika sorters allergier och intoleranser, sköldkörtelproblem och hormonproblematik!! Ingen är lyckligare än jag denna dag efter att ha funnit nedanstående utdrag

:-P, :-P till alla som undermenat anklagat folk för att vara psykiskt sjuk utan belägg...:-)

Själv har jag ätit antihistaminer och är allergisk emot viss mat, hägg, och flertalet saker jag aldrig testat.. Jag är sååååååå tacksam för den här informationen!!! Det är också en vetenskaps sida som skriver om det här.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Att antihistaminliknande mediciner används i behandlingen av mentala sjukdomar, tyder på att en del av de mentala sjukdomarna i själva verket kan ha ett allergiskt ursprung. Om så är fallet, skulle det säkerligen vara etiskt riktigt att föreslå, innan någon medicinering skrivs ut, att alla personer som lider av mentala hälsoproblem först blir testade för en möjlig födoämnes/kemikalieintolerans. En grundlig fysisk undersökning borde också göras. Detta blir uppenbart när man studerar arbetet av Hall. (Ref 20)

Omedelbar förbättringHall och hans kolleger utförde en grundlig fysisk undersökning av 100 patienter som hänvisats till psykvård. Man fann att 46 av dem hade en fysisk åkomma som orsak, eller som starkt bidragande orsak, till deras psykiska problem. Av dessa 46 visade 28 tecken på en omedelbar förbättring på sina psykiatriska symtom så snart deras underliggande fysiska besvär behandlats. "Schizofrenin" orsakades av folsyrebrist, underaktivitet respektive överaktivitet, sköldkörtel, svår blodbrist, diabetes, undernäring, för lågt blodsocker och av allergier. "Depressioner" orsakades av diabetes, hypothyroidism, hyperthyroidism, hypoglukemi, blodbrist och av zinkbrist. "Personlighetsstörningar" och "hysteriska personligheter" berodde på diabetes och hypothyroidism. "Akuta psykotiska beteenden" orsakades av hypothyroidism, allvarlig blodbrist, diabetes och av allergier. "Ångestneuroser" orsakades av hypoglukemi och undernäring. "Organiskt hjärnsyndrom" orsakades av blyförgiftning, undernäring liksom av allergier.
  Hippokrates, medicinens fader, föreläste för sina studenter för nära 3.000 år sedan: "Låt din mat bli din medicin och din medicin din mat".
  Moses Maimonides, den store 1100-tals läkaren utvidgade Hippokrates råd när han sa: "Ingen sjukdom som kan behandlas med diet, skall behandlas på något annat sätt".
  De hade rätt...
"

KÄLLA: http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/97nr4/97-4art6.htm

Inga kommentarer:

SAMLA POÄNG OCH KVITTERA UT PRESENTER